| دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ |
فهرست اصلی
ثبت نظرات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
اوقات شرعی
سخنان بزرگان در باره اسلام

"می سارتون" نویسنده آمریکایی بلژیکی تبار با اشاره به اسلام گفته است: خلق یک تمدن جدید با دامنه بین المللی و جامع امری است که می توان آن را توصیف کرد اما توضیح کامل آن دشوار است؛ چرا که این دوران خلاقانه ترین جنبش های قرون وسطی را شکل داد.

اسلام از تفکر آزاد حمایت کرد و شیوه های تجربی عقلانی را که بنیاد علوم مدرن و فلسفه است بسط داد. پیش از رسالت حضرت محمد(ص) مردم جرأت انجام تجارب عملی را به علت واهمه از انتقام ارواح شریر به خود نداده بودند. حضرت محمد(ص)  به خرافه ها و عناصر وحشت آنها خاتمه داد و به آماده شدن جامعه بشری برای تحقیقات علمی کمک کرد.


دکتر"خواکین کاستا"، شرق شناس اسپانیایی می گوید: اگر نبود اندلس اسلامی، تکنولوژی جهان به این مرحله نمی رسید؛امریکا کشف نمی شد و ریاضیات به این درجه ممتاز دست پیدا نمی کرد.


 

 

"برنارد شاو"، فیلسوف برجسته بریتانیایی در مقدمه کتاب "حیرت پزشکان"، می نویسد:استعمار انگلیس پس از اشغال جزایر سندونش در اولین اقدام دین ساکنان این جزیره را تغییر داد و پس از مدتی ساکنان این جزایر به بیماری های مهلکی دچار شدند که ناشی از ترک عادات اسلامی که از آنها می خواست پاکی و طهارت را رعایت کنند، بود.


"دكتر گرينيه" فرانسوي من آيات قرآن را كه به علوم پزشكى و بهداشتى و طبيعى ارتباط داشت دنبال كردم و از كودكى آنها را فراگرفتم و كاملاً به آن آگاه بودم.بنابراين دريافتم كه اين آيات از هر نظر با معارف و علوم جهانى منطبق است...هر كس دست اندركار هنر يا علم باشد و آيات قرآن را با هنر و علمى كه آموخته است مقايسه كند به همان صورت كه من مقايسه كردم بدون ترديد به اسلام خواهد گرويد، البته اگر صاحب عقلى سليم و بى غرض باشد.


قرآن به تنهايى عهده دار سعادت بشر است.
"ناپلئون بناپارت"


"ارنست رنان" فرانسوى: در كتابخانه شخصى من هزاران جلد كتاب سياسى، اجتماعى، ادبى و غيره وجود دارد كه همه آنها را بيشتر از يك بار مطالعه نكرده ام و چه بسا كتابهايى كه فقط زينت كتابخانه من می باشند ولى يك جلد كتاب است كه هميشه مونس من است و هر وقت خسته می شوم و می خواهم درهايى از معانى و كمال بر روى من باز شود آن را مطالعه می كنم و از مطالعه زياد آن خسته و ملول نمی شوم .
اين كتاب، "قرآن كتاب آسمانى مسلمين است"


"هربرت جرج ونو" نويسنده انگليسى، وقتى يكى از مجله هاى اروپا عقيده و رأى او را درباره بزرگ ترين كتابى كه از آغاز تاريخ بشر تاكنون بيشتر از ساير كتب در دنيا تأثير گذارد و مهم تر از همه به شمار آمده است، پرسيد او در جواب نام چند كتاب را برد و در پايان آن چنين نگاشت: امّا كتاب چهارم كه مهم ترين كتاب دنياست قرآن است، زيرا تأثيرى كه اين كتاب آسمانى در دنيا بر جاى نهاده نظير آن را هيچ كتابى نداشته است.


 قرآن با نيروى برهان خود شنونده را مجذوب و شيفته خود می سازد و قلوب را تسخير می كند.همين قرآن بود كه ملّت عرب را معلّم جهانيان كرد.

"تنورد" خاورشناس آلمانى


در قرآن بهترين عبارات و عالي ترين جملات نازل گرديده و اسلوب فصاحت و بلاغت آن به حدّى زيباست كه عقول عقلا را حيران ساخته است. قرآن كتابى است ابدى و جهانى

"هـ .ج .ولز" دانشمند و مورخ انگليسى (1946 ـ 1866)


" ژول لابوم"،خاورشناس و متفكّر فرانسوى در مقدمه فهرست قرآن می نويسد: قرآن براى هميشه زنده است و هر كس از مردم جهان به قدر درك و استعداد خود از آن بهره برمى دارد.


ساليان درازى در جستجوى حقيقت بودم.  تا اينكه حقيقت را در اسلام يافتم. پس قرآن مقدس را ديدم و شروع به خواندن آن كردم. او بود كه تمام سوالات مرا جواب گفت. قرآن اُبهت وترس را به انسان الهام می كند و با اين حال ثابت می نمايد كه هر چه می فرمايد راست است.

"راكستون" اسكاتلندى


قرآن كتاب علمى، دينى، اجتماعى، تهذيبى، اخلاقى و تاريخى است.مقررات و قوانين و احكام آن با احوال و قوانين و مقررات دنياى امروزى هماهنگ و براى هميشه كتاب پيروى و عمل است. هر كس بخواهد دينى اختيار كند كه سير آن با تمدن بشر پيشرفت داشته باشد بايد اسلام را اختيار كند. و اگر بخواهد معنى اين دين را بيابد بايد به قرآن مراجعه كند.

"هربرت جورج ونو" نويسنده انگليسى


جمعى از دانشمندان حقوقدان و اهل نظر كه در «لاهه» (پايتخت هلند) به منظور شركت در كنفرانس جهانى اديان گرد آمده بودند، پس از تحقيق و بررسي هاى لازم درباره حقوق و قوانين اسلام چنين اظهار نظر كردند كه: آيين اسلام و قوانين مندرج در قرآن به موجب برخوردارى از عناصر كافى پيوسته با احتياجات زمانى و ايدئولوژي هاى اجتماعى در حال تطور است و هميشه جوابگوى مسائل و مقتضيات زمان خواهد بود.


اميدوارم آن زمان چندان دور نباشد كه من بتوانم همه مردمان خردمند و تحصيل كرده را از تمام دنيا به هم گرد آورم  تا يك رژيم يك نواخت برقرار كنيم  كه مبنى بر تعليمات قرآن مجيد باشد. زيرا فقط اين تعليمات است كه درست و صحيح است و بشريّت را به سوى خوشبختى سوق می دهد.

 

"ناپلئون بنا پارت"


 با اينكه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده می شود، خواندن آن با اين همه تكرار در پيروانش ايجاد خستگى نمی كند بلكه به عكس در ضمن خواندن مكرر هر روز عزيزتر می شود .در خواندن يا شنيدن قرآن در ذهن خواننده يا شنونده حسن تعظيم و تكريمى بر می انگيزد. متن قرآن در طول اعصار و قرون تاريخ نزول آن تا امروز به همان صورت باقى مانده و تا وقتى كه خدا بخواهد و تا جهان ادامه داشته باشد باقى خواهد ماند.

بانو "واگليرى" دانشمند ايتاليايى و پروفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ايتاليا


آشنايى من با تعاليم حيات بخش و معارف درخشان اسلام و قرآن بينش جديد و عميقى در من به وجود آورد و طرز فكرم را درباره جهان آفرينش و فلسفه وجود به كلّى دگرگون ساخت و احساس كردم تعليمات اسلام بر خلاف تعاليم مسيحيت، انسان را موجودى شريف و با شخصيت می شناسد نه موجودى كثيف و ذاتاً آلوده...در اين كتاب دستور زندگى و نحوه بهره بردارى از لذايذ اين دنيا و حمايت آن، به طرزى جالب و خردمندانه بيان شده است.

"مايل انجلو" ايتاليايى


قرآن كه كتاب آسمانى مسلمين است تنها منحصر به تعاليم و دستورهاى مذهبى نيست و بلكه دستورهاى سياسى و اجتماعى مسلمانان نيز در آن درج است. تعليمات اخلاقى قرآن به مراتب بالاتر از تعليمات اخلاقى انجيل است.

"گوستاولوبون" فرانسوى (1931 ـ 1841)


اسلام قوانين طبيعت را آنچنان تنظيم می كند كه هر كدام از آن قوانين به طبيعت بشر القا گردد بی شك آن را با كمال ميل می پذيرد و بر پايه همين اصل اگر از قرآن تعبير به راهنما شده است تعبيرى صحيح و بجاست. زيرا قرآن بشر را به بهترين روش زندگى رهبرى می كند و او را به نيكوترين هدف ها دعوت می نمايد.

"فونس ايتين دينيه" مستشرق فرانسوى (1929ـ1861)


در عظمت و جلال قرآن همين بس كه گذشت چهارده قرن از نزول آن نتوانسته كوچك ترين خللى در آن ايجاد كند. اسلوب بيان و كلمات قرآن چنان تازه و شيرين است كه گويى ديروز پيدا شده است .
"لسيبون" دانشمند فرانسوى


عده اى  می خواستند بعضى از سوره هاى قرآن را برايشان ترجمه كنم، من هم سوره كوتاهى را انتخاب كردم كه از يگانگى خداوند می گويد، سوره توحيد را. اين سوره و موسيقى آن آنچنان زيبا بود كه براى منِ شاعر بسيار مهم بود. همچنين سوره فاتحه الكتاب را كه درباره جهانى بودن خداوند است ترجمه كردم. به اين ترتيب بود كه جهانى بودن و يگانگى خداوند مرا به اين نتيجه رساند كه اين دين مردمی ترين و منطقی ترين دين براى از بين بردن ناآرامي ها و مشكلات جوانان امروزى است .

"آلوارو ماچوردوم كومينز"، شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و محقق اسپانيايى


دانش جهانيان از سوى مسلمانان به دست آمده و مسلمين علوم را از قرآن كه درياى دانش است گرفتند و نهرها از آن براى بشريت در جهان جارى ساختند.

"ژول لابوم" فرانسوى،كتاب تفصيل الآيات


هر دينى كه با مدنيت و تمدن در هر دوره و زمان سير نكند، آن را بى پروا به ديوار بزنيد. براى آنكه دينى كه پهلو به پهلو با تمدن سير نكند براى پيروان خود، لهو و شر و اباطيل است و آنها را به سوى تباهى می كشاند و دين حقى كه با تمدن همگام است، اسلام است و هر كس بخواهد اين معنى را دريابد به قرآن و محتواى آن از لحاظ علم و قانون و نظام اجتماعى مراجعه كند. پس (قرآن) كتاب دينى و علمى اجتماعى و اخلاقى و تاريخى است و اگر كسى به من بگويد كه اسلام را تعريف كن، می گويم اسلام يعنى تمدن واقعى بشر .

"وليز" (از بزرگ ترين نويسندگان انگليسى)


اروپا نبايد فراموش كند كه مديون قرآن محمدى (ص) است; زيرا قرآن بود كه آفتاب علم رادر اروپا طلوع داد.

"رود ويل" نويسنده انگليسى

  

قرآن اثرى است كه خواننده در ابتداى امر به موجب سنگينى عبارات آن رميده می شود و سپس مفتون جاذبه آن و بالاخره بی اختيار مجذوب زيبايي هاى بی پايان آن می گردد.

"گوته" شاعر و نويسنده بزرگ آلمانى


به راستى قرآن را زيبايى خيره كننده ایست كه زبان از تقرير و خامه از تحرير آن عاجز است. زيبايى، گيرايى، شيرينى و نظم صحيح كه تأثير آن را هيچ كتابى ندارد.اين كتاب از بسيار خواندن كهنه نمی شود و كلمات وزنی صحيح دارد .ولى در آن سجع وزنى پيدا نيست.شيرين تر از شعر است و اين اعجاز فقط از آنِ قرآن است.

«لادين كوبولد» انگليسى در كتاب به سوى خدا


اگر يك بار به اين كتاب مقدس نظر افكنيم  حقايق برجسته و خصايص اسرار وجود طورى در مضامين جوهرى آن پرورش يافته كه عظمت و حقيقت قرآن به خوبى از آنها نمايان می شود، و اين خود مزيت بزرگى است كه فقط به قرآن اختصاص يافته و در هيچ كتاب علمى و سياسى و اقتصادى ديگر ديده نمی شود. بلى خواندن بعضى از كتابها تأثير عميقى در ذهن انسان می گذارد. ولى هرگز با تأثير قرآن در خور مقايسه نيست.

«توماس كارلايل» دانشمند معروف و مورخ مشهور اسكاتلندى درباره قرآن


محتواى اين كتاب آسمانى كاملاً با خِرَدْ و فطرت بشرى مطابقت دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل به كلّى پاك است. قرآن درباره زنان داورى عادلانه اى دارد و برخلاف برخى از مرام ها و اديان كه جنس زن را تا به سر حد بردگى تنزل داده اند و ارزشى براى او قائل نيستند، وى را از مزايا و حقوق انسانى برخوردار ساخته و مقام شامخى براى او منظور داشته است.

بانو «ستان رانى تنس» هلندى


دكتر «مارديس» به دستور وزارت خارجه و وزارت فرهنگ فرانسه 63 سوره از قرآن را در مدت نُهْ سال با رنج و زحمت متوالى به زبان فرانسه ترجمه كرد كه در سال 1926 منتشر شد. وى در مقدمه اش می نويسد: سبك قرآن بی گمان سبك كلام خداوند است، محال است كه جز سبك و روش خداوندى باشد...از كارهاى بيهوده و كوشش هاى بی نتيجه است كه انسان در صدد باشد تأثير فوقالعاده اين نثر بی مانند را به زبان ديگر ادا كند، مخصوصاً به فرانسه كه دامنه اش بسيار محدود است.


كتاب آسمانى اسلام نمونه اى از اعجاز است. قرآن كتابى است كه نمی توان از آن تقليد كرد. نمونه سبك و اسلوب قرآن در ادبيات عرب سابقه ندارد. تأثيرى كه سبك قرآن در روح انسان ايجاد می كند  ناشى از امتيازات و برتري هاى آن می باشد. چطور ممكن است اين قرآن كار محمد(ص) باشد و حال آنكه معتقديم محمد(ص) يك مرد عرب و درس نخوانده بود. ما در اين قرآن ذخاير و اندوخته هايى از علوم می بينيم كه مافوق استعداد و ظرفيت باهوش ترين و متفكرترين اشخاص است. و...قوي ترين سياست بايد در مقابل قرآن زانوى ناتوانى به زمين بزنند.

بانو «واگليرى» دانشمند ايتاليايى


قرآن كتابى است آكنده از دلايل سرشار منطقى و مسائل بی شمار علمى آن بلندترين گفتار با براهين كامل قطعى درباره وجود خداوند راهنمايى بر عظمت آفريننده بی همتا با ما سخن آغاز می كند. قوانين قضائى و حقوقى، دستورهاى حياتى و زندگى، مقررّات مذهبى و دينى طورى در آن با عبارات روان تنظيم شده كه خواننده را تحت تأثير سحرآورى قرار می دهد.

«سر ويليام» مورخ انگليسی


اين حقيقت را بايد شناخت كه قرآن شايسته بزرگ ترين مدح و منقبت است. چرا كه فكر خداشناسى را به طرزى مناسب و با توجه به قدرت و علم و تقدير عمومى و وحدت الهى در ميان می نهد .اعتماد و اطمينانى كه قرآن به خداوند يكتاى آسمان و زمين تلقين می کند، عميق و پر حرارت است. در اين كتاب اشتياق اخلاقى عالى و ژرف و خرد و هوشمندى مغزدار وجود دارد و در عمل به اثبات رسانيده كه در آن عوامل و عناصرى است كه می توان ملل قدرتمند و امپراتورى با عظمت را بر پايه اش بنا نهاد.

«رادول» كشيش مسيحى


"گلادستون" نخست وزير متعصب انگلستان قرآن را به مجلس عوام انگلستان برده و گفت: تا اين كتاب (قرآن) باشد سيادت انگلستان در ممالك اسلامى محال است.


 

"جان ديون پورت" در كتاب عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن می نويسد: قرآن به اندازه اى از نقايص مبرّا و منزه است كه نيازمند كوچك ترين تصحيح و اصلاحى نيست، و ممكن است از اوّل تا به آخر آن خوانده شود. بدون آنكه انسان كم ترين ناراحتى از آن احساس كند. باز می نويسد: ساليان دراز كشيشان از خدا بی خبر ما را از پى بردن به حقائق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن محمد(ص)دور نگه داشتند، امّا هر قدر كه ما قدم در جاده دانش گذاره ايم، پرده هاى جهل و تعصب نابجا از بين می رود و به زودى اين كتاب توصيف ناپذير عالم را به خود جذب كرده و تأثير عميقى در علم جهان كرده و عاقبت محور افكار مردم جهان می شود.

 


واجب است اعتراف كنيم كه علوم طبيعى و فلكى و فلسفه رياضيات كه در اروپا رواج گرفت، عموماً از بركت تعليمات قرآن است.و مامديون مسلمانانيم، بلكه اروپا از اين جهت شهرى از اسلام است.

«دينورت» مستشرق


قرآن با منطق علمى و روش اطمينان بخش وقانع كننده اى كه دارد دل هاى شنوندگان خود را به سوى خويش توجه داد و آنها را طرف خطاب قرار می دهد .همواره بر دلهاى كسانى كه از دور با آن مخالفت می ورزند  تسلط يافته و آنها را به خود می پيوندد. فضيلت قرآن با داشتن سادگى و بلاغت خاص خود به اوج كمال رسيده است. اين كتاب توانست از مردمى وحشى و بی تربيت، ملتى متمدن ايجاد كند كه تعليم و تربيت دنياى خويش را بر عهده گرفتند.

«نولدكه» دانشمند و خاورشناس مشهور آلمانى و نويسنده كتاب (تاريخ قرآن)


قرآن مجموعه اى است كه از آداب و حِكَم چيزى را فروگذار نکرده است. اساس اين كتاب مقدس بر عدل و احسان و حكمت قرار گرفته و جامعه بشرى را به سوى فضايل انسانيت و كمال، راهنمايى م کند. معارف درخشان اسلام و احكام قرآن موجب سرشكستگى بلكه كورى چشم عيب جويان و دشمنان اوست. در عظمت اين كتاب مقدس و آورنده آن همين قدر كافى است كه بگوييم اعراب باديه نشين را با نداشتن هيچ گونه امتياز به درجه سعادت بلكه در رديف معلمين بشريت در آورده است.

«سديو» مستشرق فرانسوى (1893 ـ 1817)


محققاً قرآن بهترين و برترين كتابى است كه قلم صنع و دست هنر ازلى براى بشر ظاهر ساخته است.

دكتر «موريس» فرانسوى


پرفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ايتاليا بانو دكتر "لورا واكيسا واگليرى" رساله اى به نام پيشرفت سريع تعاليم اسلام نوشته كه در قسمتى از آن چنين آمده است: ما در اين كتاب (قرآن) گنجينه هايى از دانش را می بينيم كه مافوق استعداد و ظرفيت باهوش ترين اشخاص و بزرگ ترين فيلسوفان و قوي ترين رجال سياسى است.


دانشمند معروف آنتروپولوژى (انسان شناسى)، استاد دانشگاه ايالت پنسلوانيا "كارلتون اس كون" آمريكايى در كتاب خود به نام كاروان می نويسد: يكى از مزاياى عظيم قرآن بلاغت آن است . قرآن هنگامى كه درست تلاوت شود چه شنونده  به لغت عرب آشنايى داشته باشد و آن را بفهمد يا نداشته باشد و آن را نفهمد تأثير شديدى در او گذاشته در ذهنش جای گير می شود. اين مزيت بلاغتى قرآن ترجمه شدنى نيست.


"واشنگتون ايروينگ" نويسنده وكنسول امريكا در اسپانيا در  كتاب  Mohamad and his succesors  ميگويد:تمام آيات قرآن محكم وپر معني ميباشد واز روي شعور  نوشته شده است . بنابراين سندي كه باعث تسلي قلب خودمان در دست باشد  نداريم . 


"توماس كارلايل"، مي گويد:اسلاميت طرح  خيلي جديد ودر عين حال، طرز غير مخدوش و بسيار عالي توحيد مي باشد.


"هربرت جرج ولز" نويسنده ومحقق انگليسي در كتاب سرمايه سخن مي گويد: اسلام تنها ديني است كه هر بشر شرافتمند مي تواند بداشتن آن افتخار ورزد .


"گوته" دانشمند, شاعر نويسنده معروف آلماني كه تاثير  عميقي بر ادبيات آلمان وجهان بجاي گذاشته دركتاب ديوان شرقي و غربي مي  گويد:مندرجات كتاب قرآن ما را مجذوب مي كند و به شگفت مي آورد و  سر انجام به تعظيم و احترام بر مي انگيزد.


اسلام دین محمد(ص) است. در هیچ دین و ملتی به اندازه اسلام و مسلمانان در کارها به علم محوری تشویق نشده است. باید قبول کرد که کلیه علوم اعم از فیزیک، هیأت، نجوم، فلسفه و ریاضیات که از قرن دهم به بعد در اروپا رونق گرفت، در اصل از مدارس اسلامی گرفته شده است و مسلمانان اسپانیا را باید از هر جهت پدران فلسفه اروپا دانست. اروپای جدید، شکفتن اولین غنچه تصورات شعری و تخیلات رمان نویسی را به مسلمانان مدیون است. اتهام سوزاندن کتاب یا کتب خانه ها توسط مسلمانان بی پایه است به دلایل زیاد... اسلام تعلیم و تربیت را کانون اساسی تاکید خود قرار داده است.

اسلام عاری از روحانیون حکومتی و درباری است که دین را بر طبق هوی و هوس خود تفسیر می کنند. اسلام براساس اصل عقلی و استدلال به این که هرچه برخیزد، فرو می نشیند و هرچه فاسد شود، ضایع و نابود می گردد، استوار است و مخالف بت پرستی، آدم پرستی و ستاره پرستی است. اسلام دینی است منزه از تضاد و اختلاف که هیچ رمز و رازی را با زور و اجبار بر عقل و استدلال تحمیل نمی کند و اجازه نمی دهد که مردم با تصور و توهم در عین احساسات آتشین و تعصبات کورکورانه که به شدت شخص را از فهم درست خارج می کند، زندگی کنند. من مردمی را بشردوست تر از مسلمانان نمی شناسم، همان مسلمان هایی که در حال حاضر هنوز ما رفتاری را با آن ها می کنیم که با وحشیان داریم.

"جان دیون پورت"، دانشمند اسلام شناس انگلیسی


زمانی سعی کردم قرآن را از بر کنم. در این کار خیلی پیش نرفتم، اما آنچه فهمیدم این بود که در آنجا انگشت نشانه نیرومندی را می بینید که چون عقربه ای راه را به سوی آسمان و خدا نشان می دهد. خدایی که به طور جاودانی در حال طلوع است، در مشرق زمینی که هرگز از توان نخواهد افتاد. خدایی که محمد نشانمان داد.

"ماریا ریکله"، شاعر معروف ادبیات آلمانی


قرآن به حقیقت معجزه محمد است. قرآن کتابی است که به واسطه سنگینی عبارات آن، خواننده در ابتدا رمیده می شود و سپس شیفته جاذبه آن می شود و بالاخره بی اختیار مجذوب زیبایی های متعدد آن می گردد. هیچ شاعر و سخنوری نمی توانست نظیر قرآن را بیان کند به گونه ای که مثل یکی از سوره های قرآن به نام بقره، به یکی از درب های کعبه نصب شد، یکی از شعرای بزرگ آن زمان به نام لیبد که بت پرست و از اهالی یمن بود و اشعارش در کعبه آویخته می شد و وقتی ائلین آیات سوره بقره را خواند به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و گفت این عبارات فقط و فقط می تواند وحی خدا باشد و پس از آن به اسلام گروید.

"ولفگانگ گوته"، شاعر معروف آلمانی

سایت های مرتبط
نظرسنجی
به نظر شما از نظر کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 16208
 بازدید امروز : 8
 کل بازدید : 1683259
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2/0625
تمامی حقوق این سایت برای این سازمان محفوظ می باشد.