| شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨ |
فهرست اصلی
ثبت نظرات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
اوقات شرعی
اسامي در قرآن


اسامي در قرآن

ياسين =لقب پيامبر ،اسم يكي از سوره هاي قرآن


مبينا =آشكار و روشن،از اسامي كلام وحي


نور =معنيش روشه،از اسامي خدا(نور آسمانها و زمين)


نورا=درخشان ،تابان(از نور مياد)


مهنا(mohanna) =گوارا و خوش


حنيفا= حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)


حنيفه=حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)


مهدي(مهدا خونده ميشه،دخترونست)=هدايت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدين بذارين ،هدايت شده بدست مهدي)حورا=حور،حور بهشتي


حورانه=مثل حور زيبا


فاطميا=اسم حضرت فاطمه به زبان عبري ،حضرت فاطمه با همين نام بر شهري از مردم پرتقال ظاهر شد و خود را صديقه كبرا معرفي كرد كه دوازده فرزند داشت و ...(اين ماجرا مورد تاييد پاپ و تمام كليساييان است)


سنا=روشنايي

حره= دختر آزاده ،از اسامي حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافي،(حر اسم اولين شهيد كربلا هم هست)

حامده= سپاسگزار،حمدكننده خدا

حديث=سخني كه از پيامبر(ص) يا بزرگان دين نقل مي كنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حديثه= نو و تازه

عارفه= زن عالم و عارف


عفاف= پاكدامني


عفيف=پاك دامن


عفيفه=زن پاك دامن


عليا (elia) = بانوي والا،رفيع ، فكر كنم مونث "علي" باشه


عهديه= پاي بند به عهد و پيمان


غديره= گيسوي بافته شده، مونث شده كلمه (غدير)


غانيه=دختر جوان پاكدامن


فائزه= نائل ،رستگار،از اسامي قراني


فارهه=دختر زيبا و با نمك


فائقه=پيروز شده


فريضه=عمل واجب


فصيحه= فصيح و گويا،بانوي فهميده


ليالي=شبها


ماريه= زن سپيد و درخشان، نام يكي از همسران پيامبرحكيمه=زن حكيم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا


مكرمه (mokrame) = مورد احترام واقع شده،بانوي محترم


يسنا=حمد و ستايش،نماز


يامين=اسم مادر حضرت يوسف،(مادر بنيامين)


راحيل=نام يك فرشته،راحيل عربي شدهٔ لغت عبري رَجِل به معناي بي گناه است. راحيل همسر دوم و محبوب يعقوب و مادر يوسف و بنيامين است. نام او در كتاب پيدايش در تورات ذكر گشته‌است. راحيل دختر لابان و خواهر كوچك تر لياه است. مادر يعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحيل در نزديكي بيت‌لحم يهوديه مدفون است.


سوره=سوره قرآن


تبسم =لبخند


ابتسام= تبسم،لبخندزدن


اكليل= تاجآيه =نشانه ،نشانه خدا


آيات= جمع آيه، اسم دختر شاعر شيعه بحريني كه بدست آل سعود شهيد شد

http://www.askdin.com/showthread.php?t=11997&p=111071


بشري =بشارت ،از القاب قرآن،(بشارت براي مومنين)


هدي =هدايت ،از القاب قرآن،(هدايت براي مومنين)


اين دوتا اسم دوتا خواهرن كه يكيشون دوست منه:


اسماء الهدي= نامهاي هدايت،از اسامي قرآني(نامهاي هدايت خداوند)


اسماءالحسني=نامهاي نيكو،از اسامي قرآني(نامهاي نيكوي خداوند)


حسني= نيكو،پسنديده


حسنا= زن زيبا


حمراه(hamraah)= حوري لقا، در كمال زيبايي (سفيد)


حمرا= سرخ


حسانه=


رميصا= بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است)


حنا=نام گياهي بهشتي


حنان = بسيار مهربان ،يكي از نام هاي خداوند ،در دعاي جوشن كبير مي تونيد ببينيد


آمال= ارزوها


آنسه= مانوس، همنشين نيكو


خضرا=سبز ،تازه


درا(dorra)= دختر زيبا و ارزشمند ،مانند در


ردا=عقل و خرد


ساهره=چشمه روان


سالمه= بدون عيب، در كمال سلامت


سامره= نام شهري در عراق كه مرقد امام دهم و يازدهم در آن واقع شده است


ساميرا= سميرا، زن بزرگوار، نام محلي در نزديكي مكه،نام عمه شيرين در داستان خسرو و شيرين ترجمه عربي مهين بانو است


راحل=دختر مهاجر


رافعه=اوج دهنده، رفيع كننده (باعث افتخار)


رايان= اسم كوهي در حجاز


رايحه=عطر خوش(رايحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا


زوفا=گياهي معطر از خانواده نعنا


زيتون= از اسامي قرآني و يكي از ميوه هايي كه در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطين و همچنين صلح و انسان دوستي


زيتونه= يك دانه زيتون


ساعده=دختر مدديار، ياري كنندهرحمه= نام همسر حضرت ايوب


رضيه= اسم بانوي پادشاهي كه بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت كرد


رمان= انار ،ميوه بهشتي در قرآن


رمانه=دختري كه مانند انار لطيف است


ريحان=گياه و گل خوشبو و معطر، در حديثي از امام علي (ان المرئه ريحانه و... ترجمه: زن (دختر و ...) مانند گل خوشبويي است،پس به انجام كارهاي سخت وادارشان نكنيد)


ريحانه=گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا


رانيا=قريب و نزديك


سلوي(بر وزن حلوا)=كبوتر بهشتي در قرآن


ضحي=سپيده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده


سدن (saden) =پارچه اي كه روي كعبه مي كشند،خدمتكاركعبه


سندس (sandas)= پارچه اي ابريشمي و لطيف ، در قرآن آمده است كه لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعني ديگرش ميشه دختري كه پوشاننده بهشتيان است


شريفه= زن شرافتمند


شعري (shera)= نام ستاره اي ،در قرآن هم آمده


شفيعه= زن شفاعت كننده


شمسا= دختري كه مانند خورشيد است،درخشان و پرتوافشان


شميس= خورشيد كوچك


صونا= دوري از گناه ،خويشتنداري از گناه


صبرا=بردباري


اسمهاي تركيبي عربي فارسي:حور آسا=حور(عربي) + آسا(فارسي) آن كه چون حور زيباست


حور آفرين= حور( عربي) + افرين (فارسي)= آفريننده حور يعني زني كه دختر زيبا بدنيا مياوردحورديس= انكه چون حور زيباست


حور رخ= همانند حور


حورزاد= زاده حور ،از شدت كمال زيبايي انگار از نسل حور است


حوري دخت


حوروش= آنكه چون حور زيباست


حور بانو


حوريا =آنكه چون حور زيباست


حليا= آنچه در چشم خوش ميدرخشد (حلي+ا)


سدنا= سجده كننده بر خانه خدا - مركب از سدن(عربي) به معناي سجده كردن به كعبه + ابف فاعلي (فارسي


حسيبا=مركب از حسيب به معناي پاك نژاد و پاكزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب


اليسا=دختري كه مانند گل انار لطيف است + مركب از اليس(عربي)به معناي گل انار و الف تانيث فارسي


عرشيان= عرش(عربي) + ي(فارسي) + ان(فارسي) ملائكه، فرشتگان


آينور= اسم تركيبي تركي_عربي به معني نور ماه ، نوراني مثل ماه ، روشنايي ماه ، دختري كه چهره اش مانند ماه زيبا و درخشان است.
حليه= زينت ،زيبا و خوش اندام، ديباي بهشتي


آتيه= آينده


الحان=نواهاي خوش ، نغمه هاي دلكش ، صداي موزون و خوش آيند


اسنا= بانوي بزرگوار و بلندمرتبه


اميرا= بانوي حاكم


امانه=اطمينان و آرامش قلب ، دختري كه وجودش مايه قوت قلب استاصيلا= بانوي با اصالت


ارون= شاد و شادمانايما= اشاره


اسراء =اسم يكي از سوره هاي قران، به معني معراج پيامبر


صالحه =دختر و زن نيكوكار


مليكا =اسم رومي مادر امام مهدي


شكرانه= معنيش روشه


سما =آسمان


سمانه=سماني بلدرچينحلما =دختر صبور ،از صفات حضرت زينب


يسري


جنان= بهشتها ،باغها،از اسامي قراني


آلاء= نعمتها ،از اسامي قرآنيتسنيم=رودي در بهشت (سوره مطففين)محيا =يكي از صفات خدا ،زنده و پويا


تبارك =يعني مبارك شد ،از صفات خدا


كوثر = نيكي بسيار، نام يك سوره قرآن كه درباره حضرت زهراست


عطيه= هديه عطا شده (از طرف خداوند)


رضوانه


ميثاق =از القاب امام مهدي به معني عهد و وفا


سلاله=يعني نسل، از القاب حضرت زهرا


طهورا =پاكيزه،پاك كننده ،از اسامي قراني (شرابا طهورا)


عابده=زن عبادت كننده


عادله


عاتكه= نام دختر عبدالمطلب(جد پيامبر(ص) ) در واقع نام عمه پيامبر


عاديات=اسم سوره اي از قرآن


عاليه=عنواني احترام آميز براي بانوان،به روايتي نام دختر امام علي النقي(ع)


عامره=آبادكنندهايمان=از اسامي مشترك بين دختر و پسر


عرفان=از اسامي مشترك بين دختر و پسر (دانايي و معرفت)


كامليا=


عسل= از اسامي قرآني، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعي شفاست.


وفا


ترنم= زمزه يك نغمه


زمزم= نام چشمه اي كه به خاطر دعاي مادر حضرت اسماعيل در مكه نمايان شد


تكتم= نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوي رازدار و رازنگهدار


تاليا=تلاوت كننده قرآن


ثمر=ثمره، ميوه


ثمره=ميوه


ثمينا=گرانبها و ارزشمند (تركيبي عربي -فارسي)


ثمينه= گرانبها


ثمين = گرانبها


حماسه=دليري و شجاعت،كار افتخارآفرين


طنان= پرطنين، بلندآوازه، مشهور


سلوا (سلوي) =نوعي پرنده(بلدرچين) در قرآن كه در بهشت هم هست


دينا= اسم خواهر حضرت يوسف ،به معني دين هم هست


متينا= دختر متين و باوقار


ساميه= يعني بانوي بلندمرتبه و از القاب حضرت زينب


سجده=معنيش روشه


دعاء=دعا،راز و نياز و درخواست


ساجده=دختر سجده كننده(عبادت كننده خدا)


راكعه=ركوع كننده،(در قرآن آمده:واركعوا مع الراكعين)


سلنا


ستيا (setia) :زن با حيا . بانوي بلند مرتبه . نام حضرت معصومه كه دختر حضرت موسي ابن جعفر هستند


ستيلا (satila) :نام دختر امام موسي كاظم و لقب حضرت مريم


هديه زهرا=دختري كه هديه و عطيه از طرف حضرت زهراست


سایت های مرتبط
نظرسنجی
به نظر شما از نظر کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 98411
 بازدید امروز : 199
 کل بازدید : 1683062
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/2031
تمامی حقوق این سایت برای این سازمان محفوظ می باشد.