| پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ |
فهرست اصلی
ثبت نظرات

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
اوقات شرعی
فرمايشات امام جواد (عليه السلام )


گزیده سخنان امام جواد علیه السلام

 

 • همنشینی با بدان: از همنشینی با انسان بد بپرهیز که او همانند شمشیر بدون غلاف است؛ منظره‌اش نیکو و زیبا، ولی اثر و نتیجه‌اش زشت و نازیباست.
 • خیانت: برای اثبات خیانت شخص، همین کافی است که او امین اشخاص خیانتکار باشد.
 • حرکت به سوی خدا: حرکت کردن به سوی خداوند با دل، شخص را بهتر، سریعتر و مطمئن‌تر به خداوند می رساند، نسبت به اطاعت و عبادتش با سایر اعضاء و جوارح.
 • اطـاعــت از هــوای نـفـس: هر کس از هوای خویش اطاعت کند، آرزوی دشمن خویش را بر آورده کرده است.
 • اعتماد به خداوند: اعتماد به خداوند متعال، بهای هر چیز گرانبها و نردبانی برای رسیدن به هر چیز بلند مرتبه ای است.
 • عزت مؤمن: عزت مومن در بی‌نیازی او از مردم است.
 • دوستی با خدا، دشمنی با خدا: این گونه مباش که در آشکارا دوست خدا و در پنهان دشمن خدا باشی.
 • خانه ای در بهشت: هر کس در راه خدا و فقط به خاطر او از برادری استفاده کند، از خانه ای در بهشت استفاده کرده است.
 • جان‌ها و دارایی‌ها: جان‌ها و اموال ما از بخشش‌های خداوندی و از امانت‌های اوست. تا زمانی که از آنها بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است و زمانی که آن را از ما بگیرند و محروم شویم، برایمان مایه اجر و ثواب است. پس هر کس بی تابی‌اش بر صبرش غالب گردد اجرش ضایع شده است، و ما از آن به خداوند پناه می‌بریم.
 • تأخیر در توبه، اصرار در گناه: به تاخیر انداختن توبه، فریب خوردن است؛ کارها را به آینده موکول ساختن سرگردانی است؛ عذرتراشی در برابر خدا نابودی است؛ اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست و جز زیانکاران از مکر خدا آسوده نیستند.
 • توصیه: مردی به امام جواد علیه السلام گفت:«مرا اندرزی دهید.» امام فرمود:«می پذیریی؟» مرد گفت:«آری.» امام فرمود:«صبر را تکیه‌گاه خود برگزین، فقر را در آغوش بگیر، شهوت‌ها را به دور انداز، با هوای نفس مخالفت کن، بدان که در برابر دیده‌گان خدا هستی. و مراقب باش که در پیشگاه او چه می کنی.»

 


 

 • بندگی خدا و بندگی شیطان: هر کس گوش دل به کسی دهد او را پرستیده است. اگر گوینده از طرف خداست، او خدا را پرستیده است و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن می‌گوید، شیطان را پرستیده است.
 • نیازمندی‌های مؤمن: مؤمن به سه چیز نیازمند است:
 • توفیق از طرف خداوند.
 • پنددهنده‌ای از درون خویش.
 • پذیرش نصیحت دیگران

 


 


 

حدیث 1 :

 

حضرت امام جواد (ع) : صبر را بالش كن ، و فقر را در آغوش گیر ، و شهوات را به دور انداز ، و با هوای نفس مخالفت كن ، و بدان كه در برابر دیده خدایی ، پس بنگر كه چگونه ای .

 

توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی ، و اعلم أنك لن تخلو من عین الله فانظر كیف تكون

 

تحف العقول ، ص 478

 

حدیث 2 :

 

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

 

ثلاث من كن فیه لم یندم : ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علی الله عند العزم

 

مسند الامام الجواد ، ص 247

 

حدیث 3 :

 

حضرت امام جواد (ع) : جان و دارایی ما، از بخششهای گوارای خداست و عاریه سپرده اوست ، تا آنجا كه از آن بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است ، و آنچه از آن برگرفته شود اجر و ثواب است ، پس هر كه جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و پناه به خدا از آن .

 

ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئة ، و عواریه المستودعة ، یمتع بما متع منها فی سرور و غبطة ، و یأخذ ما أخذ منها فی أجر و حسبة ، فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلك

 

تحف العقول ، ص 479

 

حدیث 4 :

 

حضرت امام جواد (ع) : كسی كه در امری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون كسی است كه غائب بوده . و هر كه در امری حاضر نباشد ولی بدان رضایت دهد ، مانند كسی است كه خود در آن بوده .

 

من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ، و من غاب عن أمر فرضیه كان كمن شهده

 

تحف العقول ، ص 479

 

حدیث 5 :

 

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است كه بنده را به رضوان خدا می رساند : 1 - زیادی استغفار ، 2 - نرمخویی ، 3 - صدقه بسیار دادن .

 

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی : كثرة الاستغفار ، و لین الجانب ، و كثرة الصدقة

 

مسند الامام الجواد ، ص 247

 

حدیث 6 :

 

حضرت امام جواد (ع) : از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهیز ، زیرا كه او مانند شمشیر برهنه است كه ظاهرش نیكو و اثرش زشت است .

 

إیاك و مصاحبة الشریر ، فإنه كالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح أثره

 

مسند الامام الجواد ، ص 243

 

حدیث 7 :

 

حضرت امام جواد (ع) : پس انداختن توبه فریب خوردن است .

 

تأخیر التوبة اغترار

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 8 :

 

حضرت امام جواد (ع) : همواره به تأخیر انداختن انجام كارها ، سرگردانی است .

 

طول التسویف حیرة

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 9 :

 

حضرت امام جواد (ع) : با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن ، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است .

 

القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال

 

مسند الامام الجواد ، ص 244

 

حدیث 10 :

 

حضرت امام جواد (ع) : اصرار بر گناه آسودگی از مكر خداست ، " و از مكر خدا آسوده نباشد جز مردمی زیانكار " .

 

الإصرار علی الذنب أمن لمكر الله " و لا یأمن مكر الله الا القوم الخاسرون "

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 11 :

 

حضرت امام جواد (ع) : افزونی نعمت از طرف خدا بریده نمی شود ، مگر شكرگزاری از سوی بندگان بریده شود .

 

لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشكر من العباد

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 12 :

 

حضرت امام جواد (ع) : اظهار چیزی پیش از آنكه پایدار شود مایه تباهی آن است .

 

إظهار الشیء قبل أن یستحكم مفسدة له

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 13 :

 

حضرت امام جواد (ع) : مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا ، و به پندگویی از طرف خودش ، و به پذیرش از كسی كه او را نصیحت كند .

 

المؤمن یحتاج الی توفیق من الله ، و واعظ من نفسه ، و قبول ممن ینصحه

 

تحف العقول ، ص 480

 

حدیث 14 :

 

حضرت امام جواد (ع) : عالمان ، به سبب زیادی جاهلان ، غریب اند .

 

العلماء غرباء لكثرة الجهال

 

مسند الامام الجواد ، ص 247

 

حدیث 15 :

 

حضرت امام جواد (ع) : پیامبر اكرم (ص ) هزار كلمه ( از علوم را ) به علی (ع ) آموخت كه از هر كلمه ای هزار كلمه منشعب می شد .

 

علم رسول الله (ص ) علیا (ع ) ألف كلمة ، كل كلمة تفتح ألف كلمة

 

مسند الامام الجواد ، ص 97

 

حدیث 16 :

 

حضرت امام جواد (ع) : رسول خدا (ص ) به فاطمه (ع ) فرمود : وقتی كه من از دنیا رفتم به خاطر من صورت را نخراش ، و مو را پریشان منمای ، و واویلا نكن و بر من نوحه نخوان ، سپس فرمود : این همان معروفی است كه خداوند عز و جل در كتابش فرموده : " و تو را در معروفی نافرمانی نكنند " .

 

إن رسول الله (ص ) قال لفاطمة (ع ) : اذا أنا مت فلا تخمشی علی وجها ، و لا ترخی علی شعرا ، و لا تنادی بالویل ، و لا تقیمی علی نائحة ، ثم قال : هذا المعروف الذی قال الله عز و جل فی كتابه و لا یعصینك فی معروف "

 

مسند الامام الجواد ، ص 101

 

حدیث 17 :

 

حضرت امام جواد (ع) : قائم ما همان مهدی است كه در غیبتش باید منتظرش شوند ، و در ظهورش اطاعتش كنند . او سومی از پسران من است .

 

إن القائم منا هو المهدی الذی یجب أن ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره ، و هو الثالث من ولدی

 

مسند الامام الجواد ، ص 131

 

حدیث 18 :

 

حضرت امام جواد (ع) : ملاقات و زیارت برادران سبب گسترش و باروری عقل است ، اگر چه كم و اندك باشد .

 

ملاقاة الاخوان نشرة و تلقیح للعقل ، و إن كان نزرا قلیلا

 

مسند الامام الجواد ، ص 242

 

حدیث 19 :

 

حضرت امام جواد (ع) : كسی كه فرمان هوای نفس خویش برد ، آرزوی دشمنش را برآورد .

 

من أطاع هواه أعطی عدوه مناه

 

مسند الامام الجواد ، ص 243

 

حدیث 20 :

 

حضرت امام جواد (ع) : اعتماد به خداوند بهای هر چیز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است .

 

الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الی كل عال

مسند الامام الجواد ، ص244


سایت های مرتبط
نظرسنجی
به نظر شما از نظر کیفی مطالب سایت چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1217
 بازدید امروز : 177
 کل بازدید : 1684316
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2031
تمامی حقوق این سایت برای این سازمان محفوظ می باشد.